Contact

Adres Secretariaat
Postadres:

secretariaat@demeere.nl

Ledenadministratie
(info over rooster en groepsindeling, aan- en afmeldingen en wijzigingen in persoonsgegevens)
Pieter Hendriks
ledenadministratie@demeere.nl

Contributie
Jose Geurts
penningmeester@demeere.nl

Huur turnhal
Katja de Best
katjadebest@live.nl (dit mailadres wordt later nog gewzijgid)
   
 • Gymzalen

 • Sportcentrum/Turnhal 't Hoogkoor - Turn- en Wedstrijdgroepen
  Koorstraat 1
  5831 GH Boxmeer
 • Gymzaal Elzendaalcollege - Kleuters, Gym Speciaal en Dames/heren recreanten
  Stationsweg 38
  5831 CR Boxmeer
 • Gymzaal Warandahal  - Ouder-Peutergym (voorlopig zitten zij ook in de turnhal)
  Pastoor van Berkelstraat 4a
  5836JB Sambeek

De Meere op Facebook