Aan-/Afmelden

Aanmelden

Iedereen vanaf 2 jaar kan lid worden van onze vereniging. In het lesrooster is een overzicht te vinden van alle lessen die Gymnastiekvereniging de Meere aanbiedt. Heeft u vragen over het aanbod of zou u(w zoon/dochter) graag een proefles willen volgen, neem dan vooraf even contact op met de ledenadminstratie (Pieter Hendriks). Hij is te bereiken via: ledenadministratie@demeere.nl. Vermeld alstublieft meteen even de geboortedatum van uw zoon/dochter. 

Men kan vrijblijvend 2 proeflessen volgen, voordat men besluit om definitief lid te worden. Wilt u of uw zoon/dochter lid worden, dan moet het inschrijfformulier (inclusief toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens) duidelijk en volledig worden ingevuld en uiterlijk de 3e les worden ingeleverd bij de train(st)er van de groep.

U kunt het aanmeldingsformulier + toestemmingsverklaring "verwerking persoonsgegevens" via de train(st)er verkrijgen of onderaan deze pagina downloaden.


Afmelden

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar (lopende vanaf januari tot en met december) en wordt elk jaar automatisch verlengd. Wilt u het lidmaatschap beeindigen, dan dient u zich schriftelijk af te melden bij de ledenadministratie (e-mail: ledenadministratie@demeere.nl). Vermeld hierbij alstublieft de naam, geboortedatum en huidige lesgroep van het lid. 
De contributie wordt per kwartaal geincasseerd. Indien u zich wenst af te melden, dan dient u dit te doen voor:

  • uiterlijk 1 januari, voor de contributie-inning van het eerste kwartaal (in januari)
  • uiterlijk 1 april, voor de contributie-inning van het tweede kwartaal (in april)
  • uiterlijk 1 juli, voor de contributie-inning van het derde kwartaal (in juli)
  • uiterlijk 1 oktober, voor de contributie-inning van het vierde kwartaal (oktober)

De Meere op Facebook