Contributie

De contributie wordt in 4 termijnen (dus per kwartaal) geïnd. De contributie zal in de volgende weken van uw bankrekening worden afgeschreven:

  • In de eerste week van januari
  • In de eerste week van april
  • In de eerste week van juli
  • In de eerste week van oktober


Onderstaand het contributieoverzicht voor het seizoen 2019.  
 

Lesgroep Per jaar Per kwartaal
Peuter/kleutergym en dames/heren recreanten € 164 € 41
Turngroep 1 uur per week
Gymspeciaal
€ 185 € 46,25
Turngroepen
1,5 uur per week
€ 205 € 51,25
Wedstrijdgroepen
4 uur per week
€ 349 € 87,25
Wedstrijdgroepen 
6,5 uur per week
€ 431 € 107,75

Deze bedragen zijn exclusief de bondsbijdrage.*
Nieuwe leden betalen eenmalig € 15,00 inschrijfgeld 

Voor de wedstrijdgroepen is dit inclusief de kosten voor de deelname aan de KNGU-wedstrijden.
Voor afwijkende uren berekent de penningmeester het tarief.

* De jaarlijkse bondsbijdrage, die wij als vereniging per lid aan de KNGU moeten afdragen, zit niet in de contributie verrekend en zal apart geïncasseerd worden. Voor leden onder de 16 jaar bedraagt dit € 23,20 en voor alle overige leden bedraagt dit € 28,60 Dit zijn de bedragen voor 2021.


De contributiebetaling kan uitsluitend per automatische incasso. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om uw IBAN-rekeningnummer duidelijk in te vullen op het inschrijfformulier, deze vindt u onderaan deze pagina. Helaas is het niet meer mogelijk om per acceptgiro te betalen. Dit vanwege de regels die door de diverse banken zijn veranderd. Voor vragen en inlichtingen over contributie kunt u terecht bij Jose Geurts (tel nr. 0485-576163). Wilt u een wijziging doorgeven met betrekking tot uw rekeningnummer of heeft u interesse in een proefles, dan kunt u een e-mail sturen naar de ledenadministratie.
 

Stichting Leergeld: Alle kinderen mogen meedoen!

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs, muziekles of andere activiteit. De kosten voor lidmaatschap van een sport-, muziek- of activiteitenvereniging voor hun kinderen, zijn voor steeds meer ouders niet meer op te brengen.

Stichting Leergeld Land van Cuijk biedt financiële hulp aan alle kinderen tot 18 jaar van ouders met een laag inkomen, die woonachtig zijn in het land van Cuijk. Ouders die hun kosten niet of maar gedeelteijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling, kunnen een beroep doen op Leergeld Land van Cuijk.

Ouders doen een aanvraag via het aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kan aangevraagd worden via het mailadres: leergeldlandvancuijk@gmail.com of via Postbus 8, 5430 AA te Cuijk. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, dan betaalt Stichting Leergeld de activiteit rechtstreeks van de vereniging.

Voor meer informatie kunt u tevens terecht bij de penningmeester. 

De Meere op Facebook