Privacybeleid

Privacyverklaring
De  privacyverklaring beschrijft het beleid van de Meere met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan, delen, beschermen en aanpassen van uw persoonsgegevens (‘privacybeleid’). Dit privacybeleid is van toepassing op de website van de Meere en alle gerelateerde applicaties (o.a. Facebook en Instagram).
Als u informatie aanvraagt, telefonisch contact met ons opneemt en/of zich bij ons aanmeldt, dan registreren wij uw persoonsgegevens. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied aan de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de privacyverklaring onderaan deze pagina leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
 
Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt er verstaan onder de werking van persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om uw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan u gekoppeld is of kan worden (bijvoorbeeld e-mailadres en bankgegevens).
Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.
 
Website en Cookies
Bij het aanbieden van diensten maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt.
U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk zijn.
 
Mocht u vragen, opmerkingen en/of klachten hebben met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens dan vragen wij u om contact op te nemen met het bestuur van de Meere, secretariaat@demeere.nl

De Meere op Facebook