Een nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot heden

Ontwikkelingen Turnhal gymnastiekvereniging “De Meere”

Zoals bij veel leden bekend, maar toch nog niet bij iedereen, zijn wij vanuit gymnastiekvereniging “De Meere” al vele jaren in gesprek met de gemeente Boxmeer over de realisatie van een nieuwe ‘permanente’ turnlocatie. Wij hebben gevochten voor een locatie waar de toestellen kunnen blijven staat zodat wij niet meer bij iedere training de toestellen hoeven op te bouwen en af te breken.

Hiervoor is een accommodatie commissie in het leven geroepen die deze taak op zich heeft genomen en daar ook al sinds 2003 voor aan het strijden is. Alvorens te vertellen waar Deze commissie nu mee bezig is, is het goed om even terug te blikken naar de mogelijke locaties die de afgelopen jaren bij deze gesprekken al de revue gepasseerd zijn. 

 • 2003: In de eerste gesprekken werd de locatie Pauluskerk als een mogelijke locatie genoemd.
 • 2004: Het Elzendaal was een mogelijke nieuwe locatie voor turnvereniging de Meere.
 • 2006: De derde mogelijke optie was een turnhal aan de oude gymzalen van LTS dr. Peelen.
 • 2008: Onderwijsplein, een nieuwe sporthal, met integratie van de Meere, met de belofte van wethouder Claassen dat we er 2013 zouden zitten.
 • 2008: Daarnaast de optie Maassen/ROC nabij het nieuwe Maasziekenhuis.
 • 2009: Sporthal bij tennisbaan/hockeyclub (ALL4Fit). Ruimte was niet in gebruik, echter de eigenaar had andere plannen waardoor wij niet tot overeenstemming kwamen.
 • 2009: Optie sporthal Oeffelt, hier waren wij geen voorstander van gezien de afstand.
 • 2010: Optie Schelven, redelijk serieus op doorgegaan, maar lag gevoelig bij omwonenden.
 • 2012: Optie Warandahal, ook daar al vergaand in het proces, dit was voor ons een waardevolle optie.
 • 2013: “plan 1” ’t Hoogkoor. (voor de Gemeente plan 1 maar voor De Meere inmiddels plan 10.)
 • 2013: “plan 2” ‘t Hoogkoor met Albert Heijn (met de onderliggende afspraak dat als dit niet doorgaat dan zou meteen weer plan 1 worden opgepakt.)
 • 2015: De locatie All4Fit kwam weer ter sprake om daarlangs een turnlocatie te creëren. Dit is echter na gesprekken tussen de gemeente en de eigenaar weer gestrand. 
 • 2016: Weer een nieuw plan met nieuwe uitdagingen vanuit de gemeente, hier mogen wij echter nog niets over zeggen.

Zoals jullie kunnen lezen heeft de accommodatie commissie al veel mogelijke locaties voorgesteld gekregen door de Gemeente. Bij ieder voorstel die “De Meere” krijgt moet er veel uitzoekwerk verzet worden. Hierbij valt te denken aan;

 • De ligging van de locatie, is deze geschikt?
 • De verkeersveiligheid, denk hierbij aan parkeergelegenheid, aanfietsroutes en zijn die goed verlicht?
 • De grootte van de hal, kunnen wij hier alle toestellen in kwijt?
 • Is er voldoende kleedruimte?
 • Is er mogelijkheid voor de ouders om te wachten of om naar het turnen te kijken?
 • Is er voldoende bergruimte?
 • Is er ook voldoende ruimte voor de body-shape groep, gehandicaptengroep en de recreanten?
 • Zijn er voldoende basismaterialen aanwezig die bij een gymzaalinrichting horen, zo niet hoe moet dat dan geregeld worden?
 • Wat mag wel en wat mag niet? En wat zijn daar de voor- en nadelen van?

Dit zijn enkele punten waar je mee te maken krijgt en wat uitgezocht moet worden. Het zijn vaak langslepende projecten met veel voorbereidend werk en vooral uitzoekwerk. Wellicht dat jullie je kunnen voorstellen dat, voor jullie, maar ook voor de accommodatie commissie het vaak heel demotiverend is als na veel voorbereidend werk weer een plan strand. 

Maar gelukkig is het dan eindelijk gelukt....Gymnastiekvereniging De Meere krijgt een eigen turnhal en wel bovenop de "oude" kegelbanen bij 't Hoogkoor. in juni 2017 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de nieuwbouw plannen en in juli 2017 is de opdracht verleend aan BCP bouw uit Cuijk. De bouw is inmiddels in volle gang en de eerste contouren van de hal worden zichtbaar (zie de foto's hieronder)
Het hoogste punt is begin januari bereikt en dit is gevierd tussen de gemeente, Optisport en genodigden....jammer dat De meere dit keer niet uitgenodigd was als hoofdgebruiker van deze hal.

Inmiddels begint de bouw aardig op te schieten. Zoals ook op de foto's te zien is hangt de verlichting al in de turnhal, zijn ze volop met de kleedruimtes bezig, is de vloer gestort en is goed zichtbaar waar de valkuil gemaakt is. Inmiddels zijn ze volop met de wandafwerking bezig en begint de turnhal langzaam ook een echte turnhal te worden

Volgens planning zou in mei 2018 de oplevering plaats moeten vinden van de nieuwe turnhal en kan deze in gebruik worden genomen als alles volgens plan blijft verlopen.


Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Een nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot hedenEen nieuwe turnhal - ontwikkelingen van 2003 tot heden

De Meere op Facebook