27-02-2016 - Goed nieuws!

Vanuit het B&W is een  raadsvoorstel aangeleverd bij de griffie.

Samenvattend heeft het college van B&W besloten de gemeenteraad te adviseren;

  1. Af te zien van uitvoering van variant 1 waarmee de integratie van een multifunctionele turn- en gymnastiekaccommodatie in 't Hoogkoor was voorzien;
  2. Te besluiten tot de uitvoering van variant 4 waarmee een semipermanente turn- en gymnastiekaccommodatie wordt gerealiseerd en die in beheer / exploitatie wordt gegeven van turn- en gymnastiekvereniging De Meere;
  3. Te besluiten de variant van de semipermanente turn- en gymnastiekaccommodatie uit te werken (huur/koop en locatie). De uitwerking moet dan in de raadsvergadering van 30 juni 2016 worden gepresenteerd zodat definitieve besluitvorming van de raad kan plaatsvinden en kan worden gestart met de uitvoering.

Dit betekent absoluut nog niet dat we er zijn, maar we kunnen hier wel in de positieve zin invloed op uitoefenen. Op 31 maart wordt dit als agendapunt in de commissievergadering besproken, tijdens de raadsvergadering op 7 april wordt dan de beslissing genomen door de raad of dit plan goedkeuring krijgt om verder uitgewerkt te worden. Om die reden willen wij ons als vereniging laten horen en zien tijdens deze vergaderingen om het advies van wethouder Willy Hendriks en het college van B&W nog meer kracht bij te zetten. Diverse leden zullen dan ook benaderd worden de komende tijd met de vraag om in club tenue deze vergaderingen bij te wonen en onze club te vertegenwoordigen. Gezien de leeftijd van onze leden hebben wij gevraagd om dit agendapunt als eerste op de avond te plaatsen. Wij hopen op jullie medewerking in deze.

De Meere op Facebook