Ontwikkeling van de turnhal

Ontwikkeling turnhal gymnastiekvereniging “De Meere”

Zoals bij veel leden bekend, maar toch nog niet bij iedereen, zijn wij vanuit gymnastiekvereniging “De Meere” vele jaren in gesprek geweest met de gemeente Boxmeer over de realisatie van een nieuwe ‘permanente’ turnlocatie. Wij hebben gevochten voor een locatie waar de toestellen kunnen blijven staan zodat wij niet meer bij iedere training de toestellen hoeven op te bouwen en af te breken.

Hiervoor is een accommodatiecommissie in het leven geroepen die deze taak op zich heeft genomen en daar ook al sinds 2003 voor aan het strijden is.

Allereerst een overzicht van alle mogelijke locaties die in 15 jaar de revue gepasseerd zijn. 

 • 2003: In de eerste gesprekken werd de locatie Pauluskerk als een mogelijke locatie genoemd.
 • 2004: Het Elzendaal was een mogelijke nieuwe locatie voor turnvereniging de Meere.
 • 2006: De derde mogelijke optie was een turnhal aan de oude gymzalen van LTS dr. Peelen.
 • 2008: Onderwijsplein, een nieuwe sporthal, met integratie van de Meere, met de belofte van wethouder Claassen dat we er 2013 zouden zitten.
 • 2008: Daarnaast de optie Maassen/ROC nabij het nieuwe Maasziekenhuis.
 • 2009: Sporthal bij tennisbaan/hockeyclub (ALL4Fit). Ruimte was niet in gebruik, echter de eigenaar had andere plannen waardoor wij niet tot overeenstemming kwamen.
 • 2009: Optie sporthal Oeffelt, hier waren wij geen voorstander van gezien de afstand.
 • 2010: Optie Schelven, redelijk serieus op doorgegaan, maar lag gevoelig bij omwonenden.
 • 2012: Optie Warandahal, ook daar al vergaand in het proces, dit was voor ons een waardevolle optie.
 • 2013: “plan 1” ’t Hoogkoor. (voor de Gemeente plan 1 maar voor De Meere inmiddels plan 10.)
 • 2013: “plan 2” ‘t Hoogkoor met Albert Heijn (met de onderliggende afspraak dat als dit niet doorgaat dan zou meteen weer plan 1 worden opgepakt.)
 • 2015: De locatie All4Fit kwam weer ter sprake om daarlangs een turnlocatie te creëren. Dit is echter na gesprekken tussen de gemeente en de eigenaar weer gestrand. 
 • 2016: Weer een nieuw plan met nieuwe uitdagingen vanuit de gemeente, hier mogen wij echter nog niets over zeggen.

Zoals jullie kunnen lezen heeft de accommodatiecommissie  veel mogelijke locaties voorgesteld gekregen door de Gemeente. Bij ieder voorstel die “De Meere” kreeg moest er veel uitzoekwerk verzet worden. Het waren vaak langslepende projecten met veel voorbereidend werk en vooral uitzoekwerk. Wellicht dat jullie je kunnen voorstellen dat, voor jullie, maar ook voor de accommodatiecommissie het vaak heel demotiverend is als na veel voorbereidend werk weer een plan is gestrand. 

Maar gelukkig is het in 2017 eindelijk gelukt....Gymnastiekvereniging De Meere krijgt een eigen turnhal en wel bovenop de "oude" kegelbanen bij 't Hoogkoor. in juni 2017 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de nieuwbouw plannen en in juli 2017 is de opdracht verleend aan BCP bouw uit Cuijk. Het hoogste punt is in januari 2018 bereikt en in mei 2018 is de turnhal opgeleverd en op maandag 4 juni 2018 vonden de eerste turnlessen plaats in de nieuwe turnhal. Op zaterdag 22 september 2018 is de turnhal in samenwerking met Optisport officieel geopend.

Ontwikkeling van de turnhalOntwikkeling van de turnhalOntwikkeling van de turnhalOntwikkeling van de turnhalOntwikkeling van de turnhalOntwikkeling van de turnhalOntwikkeling van de turnhalOntwikkeling van de turnhal

De Meere op Facebook