Op dit moment..

Op dit moment…De omgevingsvergunning is verleend. Dat betekend dat er geen belastende bezwaren zijn binnengekomen bij de Gemeente van de omwonenden. Eind maart is de aanbestedingsprocedure van start gegaan. Het streven van de Gemeente is om in juni de aanbesteding van de bouw van de turnhal te gunnen aan een aannemer. Deze aannemer kiest zelf zijn onderaannemers waardoor de Gemeente feitelijk maar één gesprekspartner heeft.
Wij wachten in spanning af welke aannemer de bouw gegund krijgt..........

De Meere op Facebook