Vertrouwenspersoon De Meere

Iedereen bij Gymnastiekvereniging De Meere wil met plezier kunnen turnen. Toch kunnen er zich ongewenste gebeurtenissen voordoen in de vorm van agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, of pesterijen. Meestal kan men deze zaken bespreken met een trainer, leider of bestuurslid. Maar soms blijkt dit toch te moeilijk. Het kan bv lastig zijn, als degene waarvan het gedrag als ongewenst wordt beschouwd, een ouder of leider is.

In zulke gevallen is het goed, dat men terecht kan bij een persoon, die buiten de leiding staat en die een geheimhoudingsplicht heeft.

Het bestuur vindt het belangrijk dat er binnen onze vereniging een persoon aanwezig is, waar men met bovenstaande vertrouwelijke problemen terecht kan en heeft daarom besloten tot de aanstelling van een vertrouwenspersoon.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met:

Mevrouw Irene Gerrits
Tel: 06-14773047

De Meere op Facebook