Ingang zaal

Aan alle leden van Gymnastiekvereniging De Meere,

Met ingang van maandag 16 maart 2015 kunnen we weer gebruik maken van de ingang aan de Stationsweg. De verbouwing is helemaal afgerond. En het resultaat mag er zijn! Een zaal met mooie, ruime kleedkamers, toiletten en veel daglicht. Er zullen in de (nabije) toekomst nog wat werkzaamheden plaatsvinden in de zaal maar hier zal voor ons, zo goed als geen, overlast meer door ontstaan.

Vanaf maandag 16 maart 2015 is de zaal via tijdelijke ingang aan de dr. Peelenstraat niet meer toegankelijk.

Iedereen kan weer zoals vanouds via de ingang aan de Stationsweg naar binnen. De fietsen dienen in de fietsenrekken van de school geplaatst worden. Het plein is de hele avond goed verlicht. Het is echter NIET meer toegestaan dan wel mogelijk om met de auto op het schoolplein te komen. Ook niet om uw kind dicht bij de ingang af te zetten. De auto's moeten aan de Stationsweg geparkeerd worden.

Via deze weg (nogmaals) dank voor uw begrip tijdens de verbouwing!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Gymnastiekvereniging De Meere

Juryleden gezocht

Met ingang van het komend wedstrijdseizoen 2015-2016 wordt opgave van juryleden bij inschrijving voor de wedstrijden verplicht. Een verplichting in alle disciplines, dus Turnen Dames, Turnen Heren etc.
Het niet leveren van een jurylid met het juiste brevet zal daadwerkelijk sancties tot gevolg hebben in de vorm van uitsluiting van sporters.

Op dit moment zijn er allerlei jurycursussen gepland of er loopt een inventarisatie wie wil deelnemen aan een nog te plannen cursus. Wij raden aan vooruit te kijken naar komend seizoen.

Heeft u interesse om een jurycursus te volgen, informeer dan bij de club naar de mogelijkheden. U kunt contact opnemen Kim Smeets (informeer hierover bij de leiding van uw zoon/dochter).

Geslaagde gym- en turngroepen wedstrijd

Op zondag 25 januari was de teamwedstrijd van de jongens/gymgroepen en de turngroepen. Altijd een erg leuke en gezellige wedstrijd voor de jongens en meisjes om te laten zien wat ze al allemaal geleerd hebben.

    

Lees meer...

Nieuwe balk!

Zoals jullie wellicht al gezien/gemerkt hebben is er een nieuwe balk in gebruik genomen.

nieuwe balk

Deze balk is ons geschonken door het Elzendaal college!!! Daarnaast hebben we een huurvermindering gekregen over het jaar 2014.

Beide zaken heeft het Elzendaal College ons aangeboden als compensatie voor de overlast tijdens de verbouwing. 

Via deze weg willen wij het Elzendaal College heel erg hartelijk danken voor deze geweldige tegemoetkoming. Wij zijn er ontzettend blij mee!

Het gebouw is inmiddels opgeleverd en de oorspronkelijke ingang (aan de Stationsweg) zal zo spoedig mogelijk weer gebruikt kunnen gaan worden. Wij zullen jullie hierover tijdig informeren.

Contributie verhoging m.i.v. 1 feb. 2015

Per 29 oktober 2014 is José Geurts de nieuwe penningmeester van de vereniging. Zij heeft moeten constateren dat de contributie verhoogd dient te worden. Op dit moment is het zo dat indien alle kosten zijn voldaan (o.a. zaalhuur/vergoeding train(st)ers) er geen geld overblijft om een nieuwe buffer op te bouwen. Aangezien er regelmatig toestellen/materialen vervangen dan wel nieuw aangeschaft dienen te worden is het zeer gewenst dat er opnieuw een buffer wordt opgebouwd.

Het bestuur stelt voor de contributie met ingang van 1 februari 2015 te verhogen met 5%.

De algemene ledenvergadering gaat akkoord met dit voorstel.

Bestuur gymnastiekvereniging De Meere

28-01-2015.

Ahold mag plannen verder uitwerken

Klik op de foto voor nog meer impressie-foto's.

Goed nieuws!

Ahold mag van de gemeente haar plannen voor een nieuwe Abert Heijn- sporthal en turnhal verder gaan uitwerken. De raadsleden zijn allemaal positief over het plan. Er zijn hier en daar wat twijfels over de hoogte van het gebouw (16 meter hoog).

De accommodatie-commissie bestaande uit 4 personen zijn hard aan het werk om alles voor de Meere zo goed mogelijk te regelen. We hopen in maart 2015 op een definitief akkoord van de gemeente.

Artikel CDA